Bild Catrin Andersson
Catrin Andersson
 

Fil. doktor i statsvetenskap
e-post:
catrin.andersson@score.su.se

Catrin Anderssons forskning är inriktad mot den statliga förvaltningens organisering och ansvarsutkrävande inom förvaltningen samt i relationen mellan förvaltningsmyndigheterna och regeringen. Forskningen är också fokuserad på den svenska statens och EUs försök att organisera marknader, empiriskt har denna forskning framförallt riktats mot elmarknaden.