Cecilia Fredriksson
Cecilia Fredriksson

E-post: cecilia.fredriksson@score.su.se

Cecilia Fredriksson är doktorand vid Department of Management and Organization (DMO), Handelshögskolan i Stockholm, och Score. Cecilia arbetar inom projektet Det (o)möjliga oberoendet – ackreditering som granskningspraktik. Det 4-åriga forskningsprogrammet (2017-2020) finansieras genom medel från Handelsbankens Forskningsstiftelser och leds av Kristina Tamm Hallström. I forskargruppen medverkar även Nils Brunsson och Ingrid Gustafsson.