Cecilia Fredriksson Foto: Juliana Wiklund

E-post: cecilia.fredriksson@score.su.se, cecilia.fredriksson@phdstudent.hhs.se

Cecilia Fredriksson är doktorand vid Institutionen för Företagande och Ledning (DMO), Handelshögskolan i Stockholm, och vid Score. Cecilia arbetar inom projektet Det (o)möjliga oberoendet – ackreditering som granskningspraktik. Det 4-åriga forskningsprogrammet (2017–2020) finansieras genom medel från Handelsbankens Forskningsstiftelser och leds av Kristina Tamm Hallström. I forskargruppen medverkar även Nils Brunsson och Ingrid Gustafsson.

I sin doktorsavhandling studerar Cecilia oberoende granskning i ett europeiskt perspektiv. Fokus ligger på hur ackrediteringsorganisationer inom den europeiska ackrediteringsinfrastrukturen organiserar sitt oberoende i ljuset av det nya regelverket som trädde i kraft 2008.

Forskningsprojekt: Det (o)möjliga oberoendet – ackreditering som granskningspraktik

CV och publikationslista