Cecilia Fredriksson Foto: Juliana Wiklund

E-post: cecilia.fredriksson@score.su.se, cecilia.fredriksson@phdstudent.hhs.se

Cecilia Fredriksson är doktorand vid Department of Management and Organization (DMO), Handelshögskolan i Stockholm, och vid Score. Cecilia arbetar inom projektet Who is watching the watchdog? The construction of independence in the audit society som finansieras genom medel från Handelsbankens Forskningsstiftelser och leds av Kristina Tamm Hallström.

I sin doktorsavhandling problematiserar och nyanserar Cecilia synen meta-organisationer och hur deras aktörskap konstrueras. Ackrediteringsorganisationer inom europeisk ackreditering förstås som socialt konstruerade aktörer och studeras genom ett aktörskapsperspektiv.