Bild Christina Garsten
Christina Garsten
 

Professor i socialantropologi
e-post:
christina.garsten@score.su.se
telefon: 08-16 14 49

Christina Garsten har särskilt intresserat sig för transnationella processer i organisationer, såsom nya former av styrning, visioner och praktiker i riktning mot ökad transparens och ansvarighet i globalt perspektiv.
 
Christina Garstens nuvarande forskning studerar marknadens organiseringsprocesser och vilken roll som transnationella tankesmedjor spelar i formandet av globala marknader.

Läs mer om Christina Garsten och om projektet Global Foresight