Emelie Adamsson Foto: Juliana Wiklund

E-post: emelie.adamsson@score.su.se

Emelie Adamsson är doktorand vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet, och Score. Hennes forskningsintressen är hållbarhetsfrågor, medier och kommunikation. Hon skriver sin avhandling om medier roll i konstruktionen av företagsansvar. Avhandlingen skrivs inom projektet "Medierna som moralisk domstol: Medialisering och dess konsekvenser för organisationer".