Ingrid Gustafsson Foto: Juliana Wiklund

Fil. dr i offentlig förvaltning
E-post: ingrid.gustafsson@score.su.se
Telefon: 08-674 77 58

Ingrid Gustafsson har doktorsexamen från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet. I sin avhandling studerade hon den snabbt växande men det, för både allmänheten och forskaren, okända system baserat på standarder, certifieringar och ackrediteringar. Hon kallade detta system en Global kontrollregim och teoretiserade detta som ett organisatoriskt fenomen, ett sätt att organisera organisationer på avstånd. I denna globala regim kontrolleras alla, alla kontrollerar någon men ingen kontrollerar alla. Detta betyder i sin tur att ansvaret är utspritt och ingen är slutgiltigt ansvarig för allt. Det innebär också att de offentliga myndigheterna spelar en annan och större roll i globaliseringen än vad forskning hittills har visat.

Från och med 2017 ingår Ingrid Gustafsson i forskningsprogrammet "Vem vaktar vakthunden", tillsammans med Kristina Tamm Hallström och Nils Brunsson, finansierat av Handelsbankens forskningsstiftelser. I projektet undersöks konstruktionen av "oberoende granskning", och fokus läggs på att jämföra organisering av ackreditering och certifiering mellan USA och EU.

Ingrid Gustafsson är också ansluten till Södertörns universitet.