Janet Vähämäki
 
 

E-post: janet.vahamaki@score.su.se
Telefon: 0708-78 04 06

Janet Vähämäkis forskningsintresse rör styrning av offentlig förvaltning. Hon har framförallt beforskat frågor om resultatmätningar och resultatstyrning i utvecklingssamarbetet. Hennes avhandlingsstudie ”Matrixing Aid –The Rise and Fall of Results Initiatives in Swedish Development Aid” gjordes inom ramen för forskningsprojektet 'Resultatagendan i utvecklingssamarbetet' (länk till sidan). Janet är nu verksam inom ramen för ett projekt finansierad av Vetenskapsrådet om ”Besatt mätsyndrom i biståndet? En komparativ studie av hur intermediära organisationer i biståndskedjan översätter krav på resultatstyrning.” (länk till sidan).  

Janet har tidigare praktisk erfarenhet av utvecklingssamarbetet bla. från Sida, UD, civila samhälles organisationer samt från att ha genomfört olika konsultstudier.