Johan Lindquist

Jag är professor i socialantropologi på Stockholms universitet och kommer under vårterminen att vara en SCORE fellow. Under större delen av min karriär har jag forskat i Indonesien och Sydostasien och skrivit om olika teman kopplade till migration. Det senaste decenniet har jag framförallt studerat rekryteringen av indonesiska migranter som arbetar som hembiträden, byggarbetare eller på palmoljeplantage i Mellanöstern och Asien. Jag har fokuserat min etnografiska uppmärksamhet på de mäklare och den infrastruktur som möjliggör migration—snarare än migranterna—detta för att skapa en mer systematisk förståelse av hur migrationsprocessen organiseras.

Under min tid på SCORE kommer jag dock att arbeta med något helt annat, nämligen marknaden för falska Instagramföljare. Med utgångspunkt i Indonesien har jag med olika metoder—och i samarbete med medievetare—försökt att förstå hur den transnationella marknaden fungerar, och den arbetskraft, kunskap och infrastruktur som underbygger den.