Bild Kristina Tamm Hallström
Kristina Tamm Hallström
 

Docent i företagsekonomi
e-post:
kristina.tamm-hallstrom@score.su.se
telefon: 08-674 74 03

I sin forskning intresserar sig Kristina Tamm Hallström för auktoritetsskapande i transnationell reglering, mer specifikt gällande standardiseringsorganisationer, miljömärkningar och tillhörande certifieringssystem med ackrediteringsfunktioner. Hon forskar även om processerna bakom skapandet av formella aktörskategorier, samt konsekvenser sådana kan leda till för styrning både inom och mellan organisationer.

Från januari 2017 leder Tamm Hallström det 4-åriga projektet ”Det (o)möjliga oberoendet – ackreditering som granskningspraktik” med finansiering från Handelsbankens forskningsstiftelser, i vilket även Nils Brunsson och Ingrid Gustafsson medverkar. Tamm Hallström medverkar också i projektet ”Decode – Community Design for Conflicting Desires”, som leds av professor Björn Hellström på Konstfack med finansiering från Vinnova (se separata projektbeskrivningar). Hon undervisar även i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer om Kristina Tamm Hallströms projekt:

 

Publikationer Kristina Tamm Hallström