Lovisa Näslund

Ek. doktor i företagsekonomi
e-post: lovisa.naslund@score.su.se
telefon: 08-674 44 45

Ett huvudspår i Lovisa Näslunds forskning är förtroende, för individer, organisationer eller abstrakta system. Hon har bland annat studerat förtroendeskapande mellan köpare och säljare på professionella tjänstemarknader, förtroende och misstroende i väpnade konflikter, och hur förtroende för miljömärkningar och mat konstrueras. Hon forskar även om villkor för servicearbete, närmare bestämt emotionellt arbete och interaktioner mellan kunder/klienter och personal.

Från September 2016 medverkar Lovisa Näslund tillsammans med Renita Thedvall i det treåriga forskningsprojektet ”Evidensbaserad praktiks inverkan på den psykosociala arbetsmiljön inom socialtjänsten” med finansiering från AFA Försäkring. I projektet studeras hur evidensbaserad praktik implementerats och används i socialtjänsten, och hur detta påverkar medarbetarnas praktik och upplevda arbetsmiljö.

Lovisa Näslund är även verksam som forskare och lärare vid Stockholm Business School, Stockholms Universitet, där hon undervisar i grundläggande organisationsteori.