Docent i ekonomisk historia
e-post:
martin.gustavsson@ekohist.su.se
telefon: 08-674 74 19

Gustavsson är även verksam inom Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) vid Uppsala universitet och på Stockholm Center for Civil Society Studies (SCCSS) vid Stockholm School of Economics Institute for Research (SIR).

För närvarande leder han forskningsprojektet Studielån, lön och förmögenhet inom högskolan. Sociala gruppers studiefinansiering, 1998–2006, finansierat av Vetenskapsrådet.