Mats Jutterström Foto: Juliana Wiklund

Ekonomie doktor i företagsekonomi, även vid institutionen för företagande och ledning (FÖL), Handelshögskolan i Stockholm

E-post: mats.jutterstrom@hhs.se
Telefon: 08-674 74 15

Mats Jutterström forskar om organisationer och marknader, och om försök att hantera deras praktik. Hans avhandling (EFI, 2004) handlar om företagslobbying i EU, med en teoretisk inriktning på konstruktion av aktörskap i komplexa beslutsprocesser.

Mats har därefter främst forskat om 1) företagsansvar och CSR som managementidé, 2) organisationer som har andra organisationer som medlemmar (paraplyorganisationer) och 3) försök att forma och reformera marknader.

Mats Jutterström arbetar idag främst med empiriska projekt om marknadsreformer: premiepensionssystemet, marknadisering av snöröjning i Stockholm, samt Apoteksmarknadiseringen.