Nils Brunsson

Professor i företagsekonomi
E-post: nils.brunsson@fek.uu.se
Telefon: +46 761 280 300

Nils Brunsson är professor i företagsekonomi och anknuten till Score och Uppsala universitet. Han har tidigare varit professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Brunsson har tidigare forskat om bl a beslutsfattande, administrativa reformer, standardisering, meta-organisationer och om hur marknader organiseras. Han har publicerat ett stort antal artiklar och enskilt eller tillsammans med andra givit ut trettio böcker på organisationsområdet, däribland The Irrational Organization (1985), The Organization of Hypocrisy (1989), The Reforming Organization (1993), A World of Standards (2000), Mechanisms of Hope (2006), The Consequences of Decision-Making (2007), Meta-organizations (2008), Reform as Routine (2009), Decisions (2017), Organizing and Reorganizing Markets (2018), Organization outside Organizations (2019) och Competition. What it is and how it happens (2021).

Brunsson har mottagit flera utmärkelser för sin forskning och undervisning. Han är hedersmedlem i European Group for Organization Studies. För närvarande forskar han om organisation utanför organisationer, om konkurrens och om ackreditering.