Nils Brunsson

Professor i företagsekonomi
E-post: nils.brunsson@fek.uu.se
Telefon: 018-471 13 84

 

Nils Brunsson har publicerat mer än tjugo böcker och ett stort antal artiklar om organisationer. Han bl a bidragit till utvecklingen av beslutsteori och institutionell teori i. 1986-2010 innehade Brunsson Stockholms stads professur i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har idag professuren i företagsekonomi vid Uppsala universitet.

2005 tilldelades Brunsson Vetenskaprådets anslag till framstående forskare. Sedan 1990 är han ledamot av Ingenjörsakademin. Nils Brunsson leder Scores forskningsprogram ”Att organisera marknader”.

.