Tiziana Sardiello Foto: Juliana Wiklund

Doktor i sociologi
E-post: tiziana.sardiello@score.su.se
Telefon: 08-674 70 66 

Tiziana Sardiellos forskningsämnen är entreprenörskap, innovation och förhållandet mellan organisationer och institutioner. Aktuella forskningsprojekt fokuserar på alternativa system för att finansiera innovation (som crowdfunding), påverkan av olika juridiska former av organisationer på företagsledning och styrning samt uppkomsten och effekter av konflikter bland juridiska, sociala och organisationella normer.

Tiziana är verksam i forskningsprogrammet STORM.