Tiziana Sardiello Foto: Juliana Wiklund

Doktor i sociologi
E-post: tiziana.sardiello@score.su.se
Telefon: 08-674 70 66 

Tiziana Sardiellos forskningsämnen är ekonomisk sociologi och organisationssociologi med tonvikt på lednings- och styrningssystem, entreprenörskap och social innovation.

Hon har tidigare analyserad rekryteringspraktiker på chefsnivå inom nystartade företag. Aktuella forskningsprojekt fokuserar på påverkan av olika juridiska organisationsformer (t.ex. ömsesidiga, offentliga och privata) på ledning och styrning; implementeringen av nya styrnings- och ledarskapsmodeller (t.ex. tillitsbaserad styrning och coachande ledarskap) inom den offentliga förvaltningen samt olika sätt att organisera mottagandet och integrationen av nyanlända i svenska kommuner.

Tiziana undervisar organisationsteori och kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap på Stockholms universitet.