Välkommen till Score! Foto: Juliana Wiklund

Scores besöks- och leveransadress
Frescativägen 14 A.

Postadressen till Score
Stockholms universitet
Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
106 91 Stockholm

Faktureringsadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Ange 321 som referens

Inrikes inbetalningar till Score:
Bankgiro 5050-0206

Utrikes inbetalningar till Score:
Bank: Danske Bank, Norrmalmstorg 1, 111 46 Stockholm
Bankkonto: 12810117756

IBAN: SE1612000000012810117756
SWIFT/BIC: DABASESX

Organisationsnummer:
202100-3062

Vid inbetalningar till Score ange 321 som referens i meddelandefältet.

Kontaktuppgifter till våra medarbetare.