Renita Thedvall
Renita Thedvall

Managementmodell

Modellen Lean handlar om att skapa effektiva flöden i produktionsprocesser och eliminera resursslöseri. Kunden ställs i fokus och målet är att allt som inte bidrar till kundens upplevda kvalitet ska bort eller åtminstone minimeras.

Renita Thedvall, docent i socialantropologi på Score, har undersökt hur Lean fungerar i förskolan. Är det Lean förskolepedagogerna behöver?

Slimmad organisation

- I en miljö som redan är väldigt slimmad, kan man förstå att förskolepersonal hoppas på att Lean-modeller ska lösa problem med till exempel underbemanning, säger Renita Thedvall.

- Det som jag sett i min studie är snarare att förskolepedagogerna lyckas skapa en god pedagogisk verksamhet och ge barnen omsorg trots Lean-modeller och andra struktureringsverktyg.

Välorganiserat?

- Lean bygger på idén om att en verksamhet ska vara så välorganiserad att den inte längre behöver organiseras. I praktiken, visar den här studien, är det inte möjligt att skapa ett sådant väloljat maskineri i en förskola. Och frågan är om det ens är önskvärt? Vem vill att ett effektivt ”flöde” ska prioriteras framför att prata med ett barn som är ledset? avslutar Renita Thedvall.

Läs den nya Scorerapporten Är det verkligen ytterligare ett struktureringsverktyg som förskolan behöver? Managementmodellen Lean i den svenska kommunala förskolan. (pdf, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om Renita Thedvalls forskning