Konsten att förändra: miljöfrågan, politisk handling och staden
Seminarieserie hösten 2012, ABF Stockholm i samarbete med Stockholms universitet och Botkyrka konsthall.

Tisdag 20 november, kl 18.00 -19.30, ABF-huset, Sveavägen 41:
Hur kan vi återta politiken i den ’gröna ekonomin’?
Klimatförändring tillsammans med en mängd andra aktuella miljöfrågor är vår tids mest brännande samhällsproblem. Idag uttrycks en stor tilltro till marknaden och den ’gröna ekonomin’ som en del av lösningen på miljöproblemen. Men vad händer med politiken? Adrienne Sörbom, sociolog, Södertörns högskola, har utifrån teorier om globalisering och individualisering forskat om politikens förändrade förutsättningar. Sörbom diskuterar miljöfrågor och politikens förändrade förutsättningar tillsammans med Samuel Jarrick, Klimataktion samt Per Gahrton, Cogito. Samtalsledare: Linda Soneryd

Fri entré. ABF Stockholm i samarbete med Botkyrka Konsthall.

Läs mer här: http://www.abfstockholm.se/kalendarium/Konsten_att_forandra/index.htm