Kampen om kunskap: Akademi och praktik

Axel Brechensbauer, Maria Grafström, Anna Jonsson, och Mikael Klintman står bakom initiativet och boken. 

Du hittar Anna och Axel på följande scener:

Seriescenen kl 10.00-10.20
Santérus Förlag kl 12.00-12.20
Forskartorget kl 15.05-15.20
Seriescenen kl 17.00-17.20

https://bokmassan.se/programs/i-motet-mellan-seriekonst-och-vetenskap-2/

https://bokmassan.se/exhibitors/t-santerus-ab/

http://www.forskartorget.se/program/ https://bokmassan.se/hem/program/arets-program/?program_room=158&program_date=20190927#program

Läs mer om boken ”Kampen om kunskap: Akademi och praktik”: https://santerus.se/kampen-om-kunskap-akademi-och-praktik-bok-202.html

Läs mer om forskningsprojektet Kunskapsserien: Om konsten att kommunicera och samverka bortom elfenbenstorn och marknadstorg genom serieteckningar: https://www.score.su.se/om-oss/nyhetsarkiv/anslag-till-nytt-kommunikationsprojekt-1.413490
 

En berättelse om organisering

En berättelse om organisering

Anna Jonsson medverkar även på bokmässan för att prata om ”En berättelse om organisering”, och hur skönlitteratur kan levandegöra teorier. Maria Grafström, Anna Jonsson, Oline Stig och Lars Strannegård står bakom initiativet och boken.

Du hittar Anna på följande scen:
Lunds Universitet kl 14.00-14.20
https://www.lu.se/samverkan-innovation/popularvetenskapliga-arrangemang/lunds-universitet-pa-bokmassan-i-goteborg

Läs mer om den prisbelönta boken ”En berättelse om organisering: https://www.score.su.se/om-oss/nyhetsarkiv/prisbel%C3%B6nt-bok-f%C3%B6rklarar-organisationsteori-med-fiktion-1.331039