Carl Yngfalk Foto: Juliana Wiklund

Insamling av data om konsumenters beteenden på marknader utgör en central aspekt av marknadsföring i organisationer. I och med pågående digitalisering och uppkomsten av vad som ofta kallas för artificiell intelligens har övervakningen av konsumenter dock förändrats drastiskt. Algoritmbaserade teknologier för med sig ständigt nya möjligheter för organisationer att engagera sig i en detaljerad analys av människors vardagsliv. Detta väcker viktiga frågor om ansvar och etik i organiseringen av konsumentdata.

Syftet med projektet är att undersöka hur pågående digitalisering och nya digitala teknologier för övervakning av konsumenter omdefinierar ansvar och etik i företag. Genom en kvalitativ studie av digitalt marknadsföringsarbete i den svenska detaljhandeln kastar projektet därmed ljus på hur synen på individens integritet utmanas och står under förändring i dagens samhälle.

Projektet är 3-årigt med start i januari 2021. Läs mer om Carl Yngfalks forskning

Läs mer om Carl Yngfalks forskning