Testlaboratorier som kontrollerar att konsumentprodukter inte är farliga har funnits i över 100 år. Trots långvarig närvaro som centrala marknadsväktare har de fått liten uppmärksamhet i forskningen. Beslut om vilka produkter som ska testas, och hur, samt om testresultaten ska tystas ner eller kommuniceras, är samtidigt lika laddade som samhälleligt centrala frågor. Om labben ska drivas av staten, företag eller föreningar, eller rent av läggas ner, är andra trätfrågor.

Genom jämförande historiska studier av testlaboratorier i Sverige, Tyskland och Storbritannien blottlägger vi labbens komplexa föränderliga relationer med omgivningen samt politiken bakom deras neutrala fasad.

Övriga projektdeltagare är Donal Casey (Kent University), Ingrid Gustafsson (Score), Martin Gustavsson ( Score) och Katharina Rahnert (Karlstad universitet).

Projektet är 3-årigt med start i januari 2021.

Läs mer om Kristina Tamm Hallströms forskning