Projektet Fossil Free Futures: Divestment Across the Nordic Countries (Fossilfri framtid: Divestering i de nordiska länderna) undersöker drivkrafter som motiverar nordiska pensionsfonder att frångå investeringar i, det vill säga att divestera ur, fossila bränslen. Syftet med projektet är att bättre förstå aktörer som driver på förändring, hur de värderar investeringar och vilka verktyg de använder.

Projektledare är Linda Soneryd, professor i sociologi, och de övriga deltagarna i projektet är forskare inom sociologi, teknik- och vetenskapsstudier, ekonomisk sociologi och klimatforskning från Sverige, Norge och Danmark. Medverkar i projektet gör Göran Sundqvist och Elena Bogdanova, Göteborgs universitet, Erlend A.T. Hermanssen, Bård Lahn och Gunnell E. Sandanger, CICERO, Center for International Climate Research, Oslo samt Maja Horst, Technological University of Denmark.

Projektet är förlagt till Score, Stockholm Centre for Organizational Research, Stockholms universitet och beviljades 870 000 euro för tre år.

https://futurenordics.org/sv/projects