Projektet Ledarskap för ett hållbart digitalt arbetsliv – Teknikstrategier och arbetslivets gränser koordineras av Karin Hedström vid Örebro universitet och är ett samarbete med Maria Mårtensson, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score) vid Stockholms universitet och Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Carl-Johan Sommar vid Linköpings universitet och Steffi Siegert, Linnéuniversitetet. Deltar gör även Annika Andersson, Örebro universitet.

Läs artikeln, publicerad 29 augusti, på www.suntarbetsliv.se: https://www.suntarbetsliv.se/forskning/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/larare-4-tips-for-att-hantera-sociala-medier/