Läs krönikan, publicerad 9 december 2020, i tidningen Curie: https://www.tidningencurie.se/kronikor/en-flora-av-system-pa-gransen-till-sammanbrott/

Läs mer om Anna Jonssons forskning