Staffan Furusten, docent i företagsekonomi och föreståndare för Score.
Staffan Furusten, docent i företagsekonomi och föreståndare för Score.

 

Forskningen ska handla om betydelsen av olika associationsrättsliga organisationsformer. Utöver forskning kring ömsesidiga bolag, vilket är den del av programmet som Folksam kommer att stödja, undersöks även ekonomiska föreningar och kooperativa bolag. Bolagsformerna kommer även att jämföras med aktiebolag och offentliga organisationer. En viktig fråga är hur ett företags organisationsform påverkar möjligheterna till ledning och styrning av verksamheten.

Susanne Sjödin Svensson, chef för regulatory affairs på Folksam.
Susanne Sjödin Svensson, chef för regulatory affairs på Folksam.

– Vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder och vi vet att våra kunder gynnas av att vi är ett ömsesidigt bolag. Därför är det viktigt för oss med forskning kring bolagsformen. Det bidrar till att vi långsiktigt kan ha konkurrenskraftiga förutsättningar att driva vår verksamhet som ett ömsesidigt bolag, säger Susanne Sjödin Svensson, chef för regulatory affairs på Folksam.

Forskningen sker vid Score, Stockholm centre for organizational research, ett forskningscentrum som drivs i samarbete mellan Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Programmet påbörjas i januari 2016.  Samtidigt kommer Score, genom sina huvudmän, verka för att kompletterande medel för programmet söks hos forskningsråd, forskningsstiftelser och fler företag och organisationer.

– Kunskapen om företagande i andra former än aktiebolaget är förvånande liten. Ändå handlar det om företag som hanterar stora värden, fyller viktiga samhällsfunktioner och engagerar många människor. Vi behöver mer kunskap om regelverket, ledning och styrning i de här företagen. Dels för att förstå vilka utmaningar de måste hantera men också för att få bättre kunskap om hur hållbart och ansvarsfullt företagande kan bedrivas långsiktigt, säger Staffan Furusten, föreståndare för Score.

Programmet ska huvudsakligen finansieras via externa forskningsbidrag.

– Bidraget från Folksam är ett välkommet startskott men vi skulle helst se en femdubbling av medlen, säger Staffan Furusten.

 

Läs också om det första forskningsprojektet inom programmet