Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälle har genom generaldirektör Alice Bah Kuhnke fattat beslut om att bevilja anslag till fyra av de 22 forskningsprojekt som sökt medel för studier om det civila samhället. Beslutet har föregåtts av en vetenskaplig granskning av en extern beredningsgrupp.

Score-forskarna Susanna Alexius och Ola Segenstam Larsson beviljas 1 265 083 kr för genomförande av forskningsprojektet: “Öronmärkta pengar: om öronmärkningens uttryck, hantering och konsekvenser för interaktionen mellan ideella organisationer och deras omvärld.”

Marta Reuter, Score och Stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research, beviljas 843 762 kr för genomförande av forskningsprojektet: ”Svenska kyrkan och välfärden: en studie av styrning av välfärdsproduktionen i civilsamhället. Fallet Västerås stift.”

Läs mer om studier om civila samhället (extern länk)