Det globaliserade arbetslivet
Det globaliserade arbetslivet

Christina Garsten beskriver hur förändringar i globaliseringens kölvatten leder till att den enskilda individen i större utsträckning förväntas ta eget ansvar för att hålla sig "anställningsbar".

Det innebär bland annat att individen uppmuntras att granska sig själv utifrån arbetsmarknadens perspektiv. Denna utveckling beskrivs delvis hänga samman med framväxten av ett granskningssamhälle med nya normer för styrning och utvärdering.

Chrisina beskriver hur dessa normer "betonar individuellt ansvar för beslut som rör utbildning och arbete, kvantifierbara former av uppföljning och kontroll, och ökad transparens i utformningen av organisation och regelverk".

 

Läs mer om boken hos Gidlunds förlag