Gustav Peebles
Gustav Peebles

Välkommen till Score, Gustav! Vad fick dig att komma hit?

- Jag har känt till Scores banbrytande forskning under många år! Som antropolog har jag varit bekant med Christina Garstens, Anette Nykvists och Renitas Thedvalls arbete under minst 15 år. Det var en riktig ära att bli inbjuden!

Vad ska du göra på Score?

- Jag ser fram emot att kunna ägna mig åt att skriva i lugn och ro och också att samarbeta med alla forskare här på Score. Torsdag den 7 september håller jag ett tvärvetenskapligt seminarium med titeln “The Right to be Lazy, Revisited”.

Läs mer om seminariet “The Right to be Lazy, Revisited”.

Gustav Peebles är Associate Professor of Anthropology, The New School, New York, USA.
Läs mer om Gustav Peebles: https://www.newschool.edu/public-engagement/faculty-list/?id=4d54-5134-4e6a-4d32