Marta Reuter
Marta Reuter

Projektet "Mellan kunskap och ideologi: Individuella aktörers roll i reproduktionen av motstridiga institutionella logiker" undersöker hur tankesmedjor försöker påverka politiken genom att producera forskning och använda den som hävstång i den offentliga debatten. Hur balanserar dessa organisationer mellan forskning och opinionsbildning i sin verksamhet?

Läs mer om forskningsprojektet

Läs mer om Marta Reuters forskning