Scoreflaggan är hissad!
Scoreflaggan är hissad!

Studentkårens tidigare lokaler i Nobelhusen vid Stockholms universitet har renoverats grundligt och efter 20 år i Kräftriket har Score flyttat in.  Den 27 maj invigdes de nya lokalerna med tal av rektorer, mingel och en fanfar.

Scores föreståndare Staffan Furusten poängterade speciellt hur bra det är med de nya lokalernas närhet till tunnelbanan.
– Score ska vara ett ställe det är lätt för forskare och andra att komma till och mötas, sade Staffan Furusten.

Tal av två rektorer

Dagen till ära gästades Score av rektorerna för centrets två huvudmän, Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet och Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm. Astrid Söderbergh Widding underströk vikten av tvärvetenskaplig forskning och Score som förebild inom området. Lars Strannegård betonade den nyfikenhet som präglar forskningen vid Score.

En fanfar för Score
En fanfar för Score

Skål för Score

Efter en skål för Score och för det nya huset vecklade de två rektorerna ut den vinröda Scoreflaggan från stången på husets fasad och Staffan Furusten avslutade invigningen med att blåsa en fanfar på saxofon.

Ursprungligen laboratorium

Nobelhusen i Frescati byggdes ursprungligen för ”Nobelinstitutet för fysikalisk kemi”. Husen stod färdiga 1909. Det östra huset fungerade då som privatbostad för Svante Arrhenius, nobelpristagare i kemi 1903. Det västra huset, som Score nu flyttat in i, var laboratorium. Idag heter ett av husets två seminarierum just Laboratoriet.

Scores nya besöksadress är Frescativägen 14A.

 

Mingel
Mingel

Se en film från invigningen på Stockholms universitets rektor Astrid Söderbergh Widdings blogg

Läs mer om invigningen på www.su.se