Jonathan Metzger

Välkommen till Score! Berätta lite om din bakgrund!

Jag heter Jonathan Metzger och är till vardags Professor i Urbana och Regionala Studier vid KTH, där jag har varit verksam sedan 2010. Jag har min forskarbakgrund inom ekonomisk historia, vilket är det ämne jag disputerade i 2005. Därefter var jag dock verksam som tjänsteman inom regional utveckling och samhällsplanering under ett antal år. Som forskare arbetar jag väldigt tvärvetenskapligt och mycket av min forskning ligger i gränslandet mellan planeringsstudier, organisationsstudier, STS och kulturgeografi. Jag är intresserad av en bred uppsättning ämnen som dock ofta på något sätt kretsar kring relationer mellan olika typer av aktörer i och kring policyprocesser, ofta (men inte alltid) inom en urban eller regional kontext.

Vad fick dig att söka dig till Score?

Jag har länge varit lockad av den otroligt dynamiska tvärvetenskapliga forskningsmiljön på Score. Jag har tidigare exempelvis samarbetat med Kristina Tamm Hallström som ju är något av en stöttepelare hos er, och även med Linda Soneryd som är SCORE fellow samtidigt som jag. Såväl Nils Brunssons som Richard Swedbergs och Staffan Furustens arbeten har varit stora inspirationskällor för mig under de senaste åren – så det är också väldigt roligt att ha en möjlighet att verka i samma miljö som dem och alla andra skarpa forskare på Score.

Vad ser du fram emot under din vistelse på Score?

Som Score fellow ser jag fram emot att delta i de löpande vetenskapliga samtalen på seminarier, workshops och liknande och förhoppningsvis även lite mer informella samtal med Score-kollegorna, även om förutsättningarna för ”kaffemaskin-häng” tyvärr inte är de bästa för närvarande. Just nu håller jag på med de sista slipningarna på en forskningsartikel som jag skrivit tillsammans med Kristina Tamm Hallsröm, och jag ser definitivt fram emot att diskutera nya projektmedlemmar med nya och gamla bekanta på Score under de kommande månaderna!