Projektgruppen består av Kristina Tamm Hallström (Score/Handelshögskolan), Maria Mårtensson Hansson och Mikael Holmgren Caceido (Företagsekonomiska Institutionen, Stockholms Universitet), samt Mimmi Diamant från ISF.  Projektet startar i september 2012.

Läs mer om projektet här.