Diskussionen handlade om hur medierna är med och definierar samtidens syn på vad som anses vara ett ansvarstagande beteende och god moral i organisationer samt hur organisationsers beteende påverkas av de förställningar om ansvar som växer fram genom de mediala bilderna.

Där ingick också frågor om professionaliseringen av kommunikationsfältet och vad det innebär för hur organisationer förstår och hanterar medier. Mötet reflekterade över hur allt detta påverkar myndigheternas interna styrning av den egna verksamheten.