De ärendetyper som jämförs är asylmål och tvångsomhändertagande av psykiskt sjuka personer i svenska förvaltningsdomstolar. Resultaten visar att de tidsmässiga, rumsliga och relationella förutsättningarna skiljer sig markant åt i dessa två måltyper, men att de har en sak gemensamt: ibland används de muntliga förhandlingarna som ett sätt att ”visa upp” målsägande psykiska sjukdom eller brist på trovärdighet för rätten istället för att lyssna på vad de försöker att säga. Därmed utmanar den här studien idén om att muntliga förhandlingar alltid är fördelaktiga för målsägande. Muntligheten ger dock legitimitet åt domstolsförfaranden även i dessa fall eftersom det kommunicerar en idé om en rättvis domstolsförhandling där även de allra svagaste individerna får komma till tals.

Länk till artikeln:

Johannesson, Livia (2022) “Silence and Voice in Oral Hearings: Spatial, Temporal, and Relational Conditions for Communication in Asylum and Compulsory Care Hearings” Social & Legal Studies. https://doi.org/10.1177/09646639221118654

Läs mer om Livia Johannessons forskning