Att leda komplexa uppdrag

Styrideal sköljer in över verksamheter som vågor. Kontroll följs av Tillit. Renodling följs av Samverkan. Regler följs av Värdegrund. Det är förståeligt att många upplever att de fått en överdos av styrning. I verksamhetens inre frodas vanligen flera olika ideal sida vid sida.

En viktig utgångspunkt i Susanna Alexius forskning och föreläsningar är att ledare bör hedra sina komplexa uppdrag med omdöme istället för att betrakta komplexiteten som ett problem som måste ”lösas”: Allt går inte ihop och allt kan inte genomsyra allt. Så är det bara och det måste vi acceptera och förhålla oss till.

- Alltför många mår dåligt i onödan, i jakten på ”det perfekta systemet”. De letar febrilt efter den röda tråden och håller sig till ledarskapsklyschor som ”walk the talk”. Ibland ger det välbehövligt hopp men för mig är det viktigt att förmedla vad forskningen om verkliga organisationers vardag har att säga oss: vi måste våga vidga diskussionen från ideal till praktikens villkor. För ett hållbart ledarskap behöver vi ha realistiska förväntningar på oss själva. Med den här boken vill jag hjälpa ledare att sortera bland styrideal, undvika fallgropar och ge sänkta axlar i en pressad vardag, säger Alexius.

Susanna Alexius är ofta anlitad föreläsare och docent i företagsekonomi, verksam vid Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor) vid Stockholms Universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Hennes forskning handlar om moderna styrideal och styrformer och olika typer av organisationers förhållande till förutsättningar, idéer och krav från sin omvärld.

Utöver akademisk undervisning programledare hon högre utbildning för chefer och förtroendevalda ledare i offentlig och ideell sektor vid Handelshögskolans vidareutbildning SSE Executive Education samt inom ramen för Ideell Arenas ledarskapsprogram Fenixprogrammet.

Läs mer om boken på Idealistas förlag: https://idealistas.se/bocker/att-leda-komplexa-uppdrag/