Tid: Torsdag den 28 november 09.30 – 16.15, kaffe och smörgås finns från 09.00
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Franzéngatan 6 i Stockholm
Kostnad: 250 kr för IDEELL ARENAs partners, övriga: 500 kr
Anmälan: Senast 20 november via anmälningsformulär

Forskning anses vara centralt för att utveckla det strategiska ledarskapet i ideella organisationer. Under den senaste tiden har dock detta antagande ifrågasatts. Exempel som boken ”Expertsamhällets organisering: Okunskapens triumf?” och en nyligen lanserad teori om funktionell dumhet i organisationer visar på behovet att nyansera och utveckla antagandet om forskningens entydigt positiva betydelse. Vilken typ av forskning är viktig? Och på vilket sätt är den i sådana fall viktig? IDEELL ARENA anordnar en konferens på temat kunskap och organisering i civilsamhället med syftet att nyansera forskningens ställning i det civila samhället. Konferensen vänder sig i första hand till tjänstemän och förtroendevalda i organisationer, forskare och forskningsfinansiärer.

I konferensen medverkar:

Staffan Furusten, Handelshögskola i Stockholm och Stockholms universitet samt Kristina Tamm-Hallström, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet, Lars Svedberg, Ersta Sköndal högskola, Pierre Andersson, Accent, Ola Segnestam Larsson, Ersta Sköndal högskola, IDEELL ARENA och Stockholms universitet, Ulf Hammare, Ersta Sköndal högskola, Hanna Broberg, tidigare kanslichef på Vårdförbundet och ny chefsstrateg på Akademikerförbundet SSR, Bengt Kristensson Uggla, Åbo Akademi

Fullständigt program och ytterligare information