Christina Garsten
Christina Garsten

I artikeln beksrivs hur antalet policyproffesionella - med titlar som "politiskt sakkunnig, presschef, politisk sekreterare, samhällspolitisk chef, talskrivare, informatör, kommunikatör" - ökat. Även deras inflytande har ökat.

Tilsammans med ett allmänt minskat förtroende för, och engagemang i, demokratiska institutioner som de politiska partierna och fackföreningarna så har det här förändrat det demokratiska landskapet.

Artikeln pekar på flera problem med detta. Bland annat att pengar får större betydelse för politiken och att det skapas en otydlighet i vem som fattar besluten (med brist på möjlighet att utkräva ansvar).

Läs debattartikeln hos DN