Charlotta Bay
Charlotta Bay

Charlotta Bay har skrivit doktorsavhandlingen ”Making Accounting Matter: A Study of the Constitutive Practices of Accounting Framers”. Juryns motivering lyder:

”Charlotta Bay har i sin avhandling på ett originellt sätt öppnat upp ett angeläget ämne. Hennes studie visar hur inramning har använts för att sätta in redovisningsinformation i sammanhang där den kan få stor betydelse för människors vardag. Studien visar hur redovisningsrapporter har använts av olika aktörer för att få genomslag i människors tänkande om sin egen finansiella situation. Avhandlingen  är ett välskrivet arbete av internationell klass. En väl underbyggd teoretisk plattform ger stadga åt slutsatserna. Hennes sätt att angripa den tilltagande finansialiseringen av människors vardag kan inspirera många forskare att gå vidare i dessa kritiska fotspår.”
 

Sedan 2002 delas Oskar Sillén-priset ut till bästa doktorsavhandling i ämnet företagsekonomi; ett pris med rötter i tidig 1900-talsforskning då Sveriges första professor i företagsekonomi hette just Oskar Sillén.

Ordförande i juryn var professor Flemming Poulfelt, Copenhagen Business School. Övriga tre jurymedlemmar var professor Sven-Erik Sjöstrand, Handelshögskolan i Stockholm, professor Thomas Polesie, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och professor Helén Anderssson, Linnéuniversitetet.

Charlotta delar priset med David von Laskowski vid Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer om utmärkelsen