En berättelse om organisering
En berättelse om organisering

En berättelse om organisering är ingen vanlig kursbok i organisationsteori. Boken utmanar traditionella kursböckers uppbyggnad genom att låta en fiktiv berättelse styra den teoretiska presentationen och analysen.

Där det skönlitterära möter det akademiska

Boken drivs framåt av vad som händer på det nystartade modeföretaget Mess. Genom skildringen av Mess och människorna i och runt omkring företaget ser vi framgångar, konflikter och utmaningar i organisationsteorins ljus. Mötet mellan den fiktiva berättelsen och de teoretiska fördjupningarna ger grundläggande förståelse för organisationsteorins olika delområden, såsom ledarskap, makt, motivation, kultur och beslutsfattande.

– Ambitionen är att bidra med kunskap och reflektion kring varför organisation och organisering är centralt för att förstå vårt samhälle, säger bokens författare.

Bakom boken står Maria Grafström, docent i företagsekonomi verksam vid Score och Score-anknutna Anna Jonsson, docent i företagsekonomi, verksam som forskare och lektor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Övriga författare är Oline Stig, författare och skribent för Tidningen Vi och Sydsvenska Dagbladet och Lars Strannegård, professor i företagsekonomi och rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Författarna vid prisutdelningen av Kurslitteraturpriset 2016.
Författarna vid prisutdelningen av Kurslitteraturpriset 2016.

Läs en intervju med författarna: https://www.studentlitteratur.se/#intervju

Läs ett pressmeddelande från Studentlitteratur: http://www.mynewsdesk.com/se/studentlitteratur/pressreleases/ny-bok-foerklarar-organisationsteori-med-fiktion-1946441