Foto: Forum. Stipendiet delades ut av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Foto: Forum. Stipendiet delades ut av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke

Samarbeten mellan idéburna organisationer och företag har blivit allt mer vanligt. Med gemensamma kärnvärden som utgångspunkt samt långsiktighet kan dessa samarbeten bli både givande, engagerande och hållbara. Det menar Antonia Linnarsson och Lina Wingren i sin uppsats ”Blurring realities between NPOs & Retailers” som nu har tilldelats Civilsamhällesstipendiet. Stipendiet delas ut av Forum, Ideell Arena och Famna. Handledare för uppsatsen var Staffan Furusten, docent i företagsekonomi, verksam vid Score och Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer om utmärkelsen och den prisbelönta uppsatsen: http://www.socialforum.se/article/handelsstudenter-tilldelades-civilsamhallesstipendiet-for-uppsats-om-foretagssamarbeten/

Läs uppsatsen i sin helhet: http://www.socialforum.se/article/handelsstudenter-tilldelades-civilsamhallesstipendiet-for-uppsats-om-foretagssamarbeten/blurring-realities-between-npos-retailers/

Välkommen på seminarium om uppsatsen!

I samarbete med tidskriften Kurage bjuder Ideell Arena den 11 januari 2018 in till ett fortsatt samtal för fortsatt utforskning och problematisering kring det allt tätare samarbetet mellan civilsamhället och näringslivet. Antonia och Lina berättar mer om sin studie och deras slutsatser kommenteras av Amanda Jackson, hållbarbetschef på europeiska kökskoncernen Nobia AB och ledamot i Amnestys styrelse och Ideell Arenas styrgrupp. Seminariet leds av Andreas Linderyd, Ideell Arena, och Erik Wagner från Kurage och Idealistas förlag.

Datum: torsdag 11 januari 2018.
Tid: 08.30–09.45. Kaffe serveras från 08.15.
Plats: Idrottens hus, Skansbrogatan 7, Stockholm.
Anmälan: Via Ideell Arenas hemsida