Nämnden som ska få löpande information om forskningens framåtskridande och vara stöd för utformning och uppföljning av programmet består av medlemmar från Samhällsvetenskapliga fakulteten (professor Mikael Holmqvist), Juridiska fakulteten (professor Jan Andersson) och Folksam (Susanne Sjödin-Svensson).
 
Rådet ska följa utvecklingen under hela projektets löptid, det vill säga fram till 2020-12-31. Ärendet bereddes av Samverkansavdelningen tillsammans med Score och Juridiska fakulteten.