Projektet är ett av åtta projekt som 2015 fick anslag från Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Riksbankens Jubileumsfond inom programmet Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Projektledare är Anna Jonsson, docent vid Score och Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Övriga projektdeltagare är docent Maria Grafström, Score samt professor Mikael Klintman, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Nytt forskningsprogram
Bakgrunden till satsningen på det nya forskningsprogrammet är att finansiärerna ansåg att det fanns stora kunskapsbrister inom områdena högre utbildning, akademisk forskning samt forsknings- och innovationspolitik. Man ansåg också att den forskning som faktiskt fanns var fragmenterad och ofta saknade internationella utblickar.

Läs mer om Score-projektet Bortom torghandel och elfenbenstorn: En studie om integrerad vetenskap för hållbar kunskapsförsörjning

Läs mer om uppstartskonferensen för programmet Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning: http://www.rj.se/Forskningsnyheter/2016/avspark-for-samhallets-kunskapsforsorjning

Läs en relaterad debattartikel i Tidningen Curie publicerad 12 december:
 

Läs en relaterad replik i DN Debatt publicerad 29 november: http://www.dn.se/debatt/repliker/naiva-forestallningar-om-samverkan/

Läs mer om Anna Jonsson

Läs mer om Maria Grafström

Anna Jonsson (Foto: Sebastian Borg)
Anna Jonsson (Foto: Sebastian Borg)
Maria Grafström
Maria Grafström