Nils Brunsson
Nils Brunsson

FEKIS ämneskonferensen år 2017 arrangeras av Malmö högskola ons 18 okt - tors 19 okt. På Malmö högskolas beskrivning av konferensen står bland annat;

"Sverige står inför stora samhällsutmaningar med hänsyn till t.ex. globalisering, digitalisering, teknikutveckling, hållbarhet, demografiska förändringar, migration och integration samt jämställdhet och social sammanhållning. Dessa utmaningar tar sig olika uttryck i olika sammanhang. Inför FEKIS 2017 välkomnar vi bidrag som diskuterar företagsekonomin i förhållande till dessa samhällsfenomen, men gärna med specifikt fokus på utmaningar relaterade till den urbanasamhällsutvecklingen."