FEKIS 2016
FEKIS 2016

Konferensen behandlar företagsekonomisk forskning, utbildning och samhällspåverkan. Årets huvudtema är den tilltagande internationaliseringens inverkan på det svenska företagsekonomiska fältet. Från Score är Christina Garsten, Nils Brunsson, Maria Grafström, Susanna Alexius, Svenne Junker och Staffan Furusten med och leder sessioner.

Ämneskonferenser som FEKIS viktiga
Ämneskonferenser är viktiga för att samla ämnesföreträdare till gemensamma diskussioner om utveckling av utbildning och forskning, och viktiga fokus idag och för framtiden, samt vilken roll akademisk forskning och utbildning bör och kan ta i samhällsdebatten och hur en sund balans mellan högkvalitativ internationell forskning, akademisk karriär och samhällsrelevans kan uppnås, säger Staffan Furusten, docent och föreståndare vid Score.

Det är också viktigt att de verksamma inom akademin och inom olika akademiska discipliner samlas och diskuterar detta, samt även kan komma överens om gemensamma ståndpunkter. Annars finns risk att utomstående (näringslivet och politiker), utifrån sina utgångspunkter anser att akademin bör ledas och styras på annat sätt. Det är viktigt med en sund dialog mellan akademin och det omgivande samhället. FEKIS och dess verksamhet är ett led i detta, fortsätter Staffan Furusten.