Kritiken mot ”New Public Management” har gjort att alternativet – tillitsbaserad styrning – har blivit ett allt mer populärt begrepp inom statlig förvaltning. Men hur står det till inom biståndet? Stora avstånd mellan partners, hög komplexitet i genomförandet och ojämlika förhållanden innebär särskilt stora utmaningar för att skapa tillit inom utvecklingssamarbetet.

En ny EBA-studie av Susanna Alexius och Janet Vähämäki undersöker hur tillitsbaserad styrningen inom biståndet är. Några frågor som kommer att lyftas under seminariet är: Vad får tillitsbaserad styrning för effekter? Vilka är riskerna? Vilken roll har kontroll i en tillitsbaserad styrning – och när uppstår en negativ likriktning av organisationer?

TALARE OCH ÖVRIGA MEDVERKANDE:

Susanna Alexius, rapportförfattare, docent, Stockholms Centrum för forskning om offentlig sektor (Score)
Janet Vähämäki, rapportförfattare, forskare och enhetschef, Stockholm Environment Institute (SEI), samt ledamot i EBA
Lena Ingelstam, generalsekreterare, Diakonia
Ola Segnestam-Larsson, forskare, Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Emma Sterky, huvudsekreterare Agenda 2030, tidigare Tillitsdelegationen.
Mats Hårsmar, moderator, bitr. kanslichef Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

När: Fredag 23 oktober, 10:00 - 11:30  

Var: Online (Zoom)

OBS! Mer information och länk till anmälan finns på Expertgruppen för biståndsanalys: https://eba.se/seminars/valkommen-till-ett-eba-seminarium-tillit-och-kontroll-hur-balanserar-bistandet-sin-styrning-mellan-dessa/