Maria Grafström och Karolina Windell

Syftet med rapporten är därför att skapa förståelse för hur en nyhet konstrueras och hur den hålls vid liv över tid. Maria Grafström och Karolina Windell är särskilt intresserade av att förstå hur olika aktörers samspel – informationsutbyte – påverkar förutsättningarna för hur en nyhet överlever.

Rapporten är framtagen inom ramen för forskningsprojektet ”En nyhet blir till – ett multiaktörskap på ekonominyhetsproduktion” som finansieras av Handelsbankens forskningsstiftelse. I projektet ingår, förutom Maria Grafström och Karolina Windell från Score vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm, också  Elena Raviola från GRI vid Göteborgs universitet samt Jaan Grünberg, Daniel Lövgren, Josef Pallas och Claes Thorén vid Uppsala universitet.

Läs mer om rapporten här: https://www.score.su.se/publikationer/scores-rapportserie/2019