Vetenskapsrådet har tagit beslut om projektbidrag i 2014 års stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap. Av totalt 1 108 inkomna ansökningar har 94 projekt beviljats bidrag. Professor Lars Oscarsson, Ersta Sköndal högskola, har tillsammans med Score-medarbetaren Ola Segnestam Larsson beviljats 4 332 000 kr för genomförande av forskningsprojektet ”Nationella imperativ och lokala praktiker - att hantera motstridiga kunskapsintressen på lokal nivå.”