Svenne Junker Foto: Juliana Wiklund

Utredningen ska "undersöka hur förutsättningarna för sådana investeringar ser ut och, inom angivna ramar, lämna förslag i syfte att bidra till den samhällsomställning som behöver ske för att klimat- och miljömålen ska uppnås."

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2020.

Mer info här.