Ordförande: 
Christina Garsten, professor i socialantropologi, SU

Ledamöter:
Susanna Alexius, doktor i företagsekonomi, Score (SIR/HHS/SU)
Patrik Aspers, professor i sociologi, Uppsala universitet
Cecilia Fredriksson, doktorand, Företagande och ledning
Martin Gustafsson, docent i ekonomisk historia, Score (SIR/SU)
Kristina Tamm Hallström, docent i företagsekonomi, Score (HHS/SIR)
Renita Thedvall, docent i socialantropologi, Score (SU)

Föredragande i styrelsen är föreståndaren:
Staffan Furusten, docent i företagsekonomi, Score (HHS/SIR/SU) 

Ständigt adjungerade till styrelsearbetet är de av Scores forskningsledare som inte är styrelseledamöter:
Mikaela Sundberg, docent i sociologi (SU)

Utsikt Foto: Juliana Wiklund