Score leds av en föreståndare, professor Mikaela Sundberg, och en biträdande föreståndare, fil. dr. Ingrid Gustafsson Nordin.

Score har två forskningsledare, utnämnda bland de seniora forskarna samt en styrelse, utsedd av rektorerna vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Staffan Furusten är styrelsens ordförande. Score har även ett vetenskapligt råd där Lars Engwall är ordförande.

Detalj Nobelhuset Foto: Juliana Wiklund